Maailm vajab aga alati tugevaid liidreid ja inimesi, kes suudavad adekvaatselt olukorda hinnata ja õigeid otsuseid teha.Foto: Daria Pimkina / Unsplash
Ia Mihkels, Õhtuleht 31. mai 2021 06:11
Hariduskirjastuse ettevõtte Pearson viis koostöös Oxfordi ülikooliga läbi uuringu, et välja selgitada oskused, mida aastaks 2030 tööturul enim vajatakse. Tulevikuoskuste kaardistamiseks võeti arvesse tehnoloogilisi muutusi, globaliseerumist, demograafilisi muutusi, keskkonna jätkusuutlikkust, linnastumist, kasvavat ebavõrdsust ühiskonnas ja ebakindlust geopoliitikas.

Toome välja viis olulisimat oskust, mida aina enam hinnatakse:

1. Otsustusvõime

Otsustusvõime juures räägime ka otsustusjulgusest, sest sageli näeme, et inimestel on kõik olemas, et otsus teha, aga mingil põhjusel on nad seesmiselt ebakindlad ja ei julge otsuseid vastu võtta. Maailm vajab aga alati tugevaid liidreid ja inimesi, kes suudavad adekvaatselt olukorda hinnata ja õigeid otsuseid teha – seega läheb üha enam hinda suutlikkus igas olukorras võimalike meetmete kulusid ja eeliseid hinnates võtta vastu otsuseid.

2. Ideede genereerimine

Tehisintellekt suudab küll üle võtta palju analüütilisi ja mehaanilisi ülesandeid, kuid loovust ei suuda robotid veel asendada. Seetõttu muutub ideederohkus ja loovate lahenduste pakkumine tuleviku tööturul asendamatuks oskuseks – mida rohkem ideid ühe teema kohta, seda parem.

3. Aktiivõpe

Õppima õpetamine ei ole meie koolides veel kuigi tugeval järjel, mistõttu on tuleviku tööturul eriti hinnas inimesed, kes suudavad hoobilt infot haarata ja mõista ning seostada omandatud teadmisi tegelikkusega.

4. Strateegiline õppimine

Uusi teadmisi-oskusi õppides on tähtis valida sobivaim viis info omandamiseks. Juba praegu on meie inforuum paisunud tohutu kiirusega ning võib arvata, et tulevikus on pealetulevat infot veelgi rohkem – oskus selekteerida sellest välja olulisim ning valida parim meetod uute asjade omandamiseks on hinnas juba praegu, tulevikus väärtustatakse seda aina enam.

5. Originaalsus

Nii nagu tehisintellekt ei suuda ideid genereerida, ei ole ta originaalsuseks suuteline. Lennukad ideed ja probleemide lahendamise uudsed viisid on hindamatud oskused nii praegusel kui ka tuleviku tööturul.

Allikas: CV.ee