Ökoloogilist jalajälge saab arvutada kas inimese, leibkonna, toote, mõne organisatsiooni või territoriaalse üksuse, nt riigi või linna tasemel. Foto: ArtHouse Studio / Pexels
Toimetas Annaliisa Köss 24. aprill 2021 16:55
Ökoloogilise jalajälje kalkulaator on üks viise saada teada, kuidas mõjutab sinu elustiil maakera jätkusuutlikkust. Mida enam me kulutame toidu, asjade ja energia tarbimisele, seda suurema jalajälje me endast maha jätame. Arvuta, kui suur on sinu ökoloogiline jalajälg ning mõtle, mida saaksid selle vähendamiseks ära teha!

Ökoloogiline jalajälg on meetod, mis suudab ligikaudselt arvutada maa-ala suurust, mida on vaja meie poolt ühes aastas kasutatavate ressursside (nt soojusenergia, mootorikütus või toiduained) tootmiseks ja tekkinud jäätmete ning saaste ümbertöötlemiseks, ladestamiseks või looduslikesse aineringetesse sidumiseks. Kui ressursikasutus ja jäätmeteke ületab maakera eluslooduse kandevõime piirid, siis ei käitu inimkond enam jätkusuutlikult.

Ökojalajälge ja eluslooduse kandevõimet mõõdetakse globaalhektarites inimese kohta aastas (gha/in a). Üks globaalhektar on tingühik, mis vastab maakera keskmise bioloogilise tootlikkusega hektarile.

Ökoloogilist jalajälge saab arvutada kas inimese, leibkonna, toote, mõne organisatsiooni või territoriaalse üksuse, nt riigi või linna tasemel. See ökojalajälje kalkulaator siin keskendub indiviidile ja tema tarbimisharjumustele, võttes arvesse ka terve leibkonna tehtavaid kulutusi.

Et viljeleda jätkusuutlikku eluviisi, ei tohiks Maa elaniku keskmine ökojalajälg ületada 1,8 globaalhektarit aastas. Eesti elaniku keskmine ökojalajälg 2007. aastal (viimased arvutatud andmed) oli aga 7,9 gha/in a. See tähendab, et eestlane elab globaalses mõõtmes vastutustundetult ja tulevaste põlvede võimaluste arvel. Kui kõik elaksid nii nagu meie, oleks meie tarbimisharjumuste jätkusuutlikuks katmiseks vaja üle nelja maakera!

Arvuta oma ökoloogiline jalajälg siin!

Allikas: jalajalg.positium.ee