Helen Hoyer, haigekassa ravimispetsialist; Kaili Kupits, haigekassa kommunikatsiooni peaspetsialist 25. september 2014 15:41
Riigiportaal eesti.ee areneb pidevalt. Sedamööda, nagu kasvavad kodanike ja ametkondade võimalused ja kogemused e-teenuste kasutamisel, laieneb portaalis teenuste ring.

Portaali kaudu saab vaadata näiteks ostetud ja välja ostmata retseptiravimeid, tellida haigekassast Euroopa ravikindlustuskaarti jpm.

Kõiki teenuseid saab vaadata aadressil www.eesti.ee → E-teenused → Kodanikule.

Siseneda saab ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi abil.

 

Retseptid

www.eesti.ee → E-teenused → Kodanikule → Tervis ja tervisekaitse → Retseptid

Välja kirjutatud retsepte näeb riigiportaalis juba mõnda aega. Võimalik on vaadata, millal ja millistele ravimitele on arst retsepti väljastanud, kas ja kui kaua retsept kehtib, milliseid ravimeid on varem ostetud.

Retseptide vaatamise teenust uuendati hiljuti, et pakkuda võimalust täpsemalt oma retsepti sisuga tutvuda ja aidata vähendada ravimikulutusi.

Nüüd saab ühtlasi vaadata, kas arst on retsepti koostanud toimeainepõhiselt. Toimeainepõhise retsepti puhul on apteekritel kohustus pakkuda patsiendile esmalt kõige soodsama hinnaga ravimit. Haigekassa hüvitab retseptiravimeid ainult piirhinnani. Valides piirhinnast kallima ravimi, tuleb ülejäänud osa endal tasuda. Ravimite piirhindu saab kontrollida ravimiameti registrist ja ravimite kättesaadavust apteekides on võimalik vaadata lehtedelt www.raviminfo.ee ja www.apteegiinfo.ee.

Kui arst väljastab retsepti, näeb selles vaates ka arsti lisatud põhjendust, miks retsepti ei kirjutatud välja toimeainepõhiselt. Apteekri põhjendused valiku kohta on väljal „Apteekri lisaselgitus”. Pärast ravimi ostmist on lahtris „Makstud summast välditav osa” võimalik näha seda summat ravimi ostuhinnast, mida oleks piirhinna piiresse jääva soodsama valiku korral saanud vältida.

Retseptide vaatamise teenus aitab teha teadlikke valikuid ravimite soetamisel ja osaleda aktiivselt oma tervist puudutavate otsuste tegemisel koostöös arsti ja apteekriga.

 

Teised haigekassa e-teenused on järgmised:

Isiku töövõimetushüvitised

www.eesti.ee → E-teenused → Kodanikule → Tervis ja tervisekaitse → Isiku töövõimetushüvitised (haigekassa)

www.eesti.ee → E-teenused → Ettevõtjale → Töökeskkond ja personal → Töövõimetuslehe edastamine haigekassale

Nende teenuste kaudu saab infot kolme viimase kalendriaasta töövõimetushüvitiste, näiteks haigus- ja hooldus- või sünnituslehe kohta.

Vaates näeb töövõimetuslehe liiki, töövabastuse perioodi ja töövõimetuslehe olekut ehk kas arst on selle edastanud, kas haigekassa hüvitab või ei, kas leht on maksmisel või juba makstud, kas konto andmed on korrektsed või puudulikud.

Pärast hüvitise väljamaksmist lisanduvad hüvitise määr, töövõimetuspäevade ja hüvitatud päevade arv, kalendripäeva ja -aasta keskmine tulu, hüvitise summa ja tulumaks. Samuti hüvitisest summa kinnipidamine kohtutäituri nõude alusel.

Infot saab vaadata hetkest, kui tööandja esitatud töövõimetusleht on sisestatud haigekassa infosüsteemi või tööandja on töövõimetuslehe andmed elektroonselt haigekassale edastanud. Täpsemat infot saab ka haigekassa infotelefonilt 16 363 ja klienditeenindusbüroost.

Arvelduskonto ja isikuandmed haigekassas

www.eesti.ee → E-teenused → Kodanikule → Tervis ja tervisekaitse → Minu arvelduskonto ja andmed haigekassas

Siin saab vaadata-muuta oma pangakonto andmeid, kontaktandmeid ning rahvastikuregistrist haigekassale edastatud postiaadressi.

NB! Kõik rahaliste hüvitiste väljamaksed teeb haigekassa isiku viimati esitatud kontole.

Euroopa ravikindlustuskaardi tellimine

www.eesti.ee → E-teenused → Kodanikule → Tervis ja tervisekaitse → Euroopa ravikindlustuskaardi tellimine

Euroopa ravikindlustuskaarti saab tellida endale ja oma alla 19-aastasele lapsele. Täiskasvanu kaart kehtib kuni kolm, lapsel kuni viis aastat või 19-aastaseks saamiseni. Kaardi saab kätte valitud postiaadressil lihtkirjana või haigekassa klienditeenindusbüroost.

Väljastatud kaardi kohta kuvatakse kaardi number, kehtivusaeg ja kaardi staatus.

Ravikindlustuse ja perearsti info

www.eesti.ee → E-teenused → Kodanikule → Tervis ja tervisekaitse → Ravikindlustuse ja perearsti info (haigekassa)

Saab vaadata ravikindlustuse kehtivust ja perearsti andmeid.

Hambaravi hüvitised isikule

www.eesti.ee → E-teenused → Kodanikule → Tervis ja tervisekaitse → Hambaravi hüvitised isikule

Lehelt leiab infot hambaravihüvitise maksmise kohta, mida saavad vähemalt 63-aastased ravikindlustatud inimesed ning vanadus- ja töövõimetuspensionärid (hüvitis 19,18 eurot), samuti rasedad ja alla üheaastase lapse emad ning suurenenud hambaraviteenuse vajadusega inimesed (hüvitis 28,77 eurot). Andmeid kuvatakse veebilehel ainult välja makstud hüvitiste kohta (alates 2007).

Pärast taotluse esitamist ei pruugita hüvitatavat summat näidata, kuid maksimummäärast on taotletav hüvitise summa juba lahutatud. Andmed saavad korda pärast hüvitise kandmist pangakontole.

Vaates näeb hüvitatavat aastat, hüvitatud summat ning kui palju võib veel hüvitist saada ehk limiidi jääki.

Hambaproteeside hüvitise limiidi kasutus

www.eesti.ee → E-teenused → Kodanikule → Tervis ja tervisekaitse → Hambaproteeside hüvitise limiidi kasutus

Infot saab vähemalt 63-aastaste kindlustatud isikute ning vanadus- ja töövõimetuspensionäride hambaproteesihüvitise kohta. Hüvitise suurus on 255,65 eurot.

Siin näeb, kui palju võib veel hüvitist saada ehk hambaproteeside hüvitise limiidi jääki. Teavet ei saa hüvitise saamise õiguse ega limiidi kehtivusperioodi kohta. Vaatest ei näe, mis ajast alates hüvitist kasutatakse või kui kaua on võimalik kasutamata summat hüvitamiseks taotleda.

Ravimihüvitised

www.eesti.ee → E-teenused → Kodanikule → Tervis ja tervisekaitse → Ravimihüvitised (haigekassa)

Kui soodusravimitele on kulunud rohkem kui 384 eurot kalendriaastas, saab taotleda ravimi lisahüvitist, mida arvutatakse ainult soodusretseptide alusel.

Arvesse ei võeta retsepti omaosaluse alusmäära (kehtestatud omaosaluse alusmäärad on 1,27 eurot ühe retsepti kohta 100%, 90% ja 75% soodustuse korral ja 3,19 eurot 50% soodustuse korral) ning ravimite piirhinda või hinnakokkuleppes märgitud hinda ületavaid summasid.

Vaates näeb ühtlasi retseptide kogumaksumust, hüvitamise alussummat, hüvitamisele kuuluvat ja juba hüvitatud summat.

Näidatakse ainult kvartali kaupa uuenevaid apteekidelt haigekassale edastatud soodusretseptide andmeid.