Iga inimest, kes on sunnitud terviseprobleemi tõttu pikemalt voodis lamama, olgu siis haiglas või kodus, ohustavad lamatised, kuid teadlikult toimides saab seda tüsistust ennetada. Foto: Bulls
Mare Oder, haigekassa ravikvaliteedi peaspetsialist 3. detsember 2015 16:35
Tekkinud lamatiste ulatust on teadlikul abistajal võimalik märkimisväärselt vähendada ja selle tulemusena vaevusi kergendada.

Lamatised on naha ja/või nahaaluskoe kahjustused, mis tekivad pikemaajalise surve või hõõrdumise tõttu. Enamasti tekivad lamatised seal, kus luud ulatuvad kehapinna lähedale. Lamatis on valulik ja püsivat ebamugavust tekitav tüsistus, mis ohustab liikumispiiranguga inimesi nii haiglas, hoolekandeasutuses kui ka kodus.

Euroopa riikides läbi viidud uuringu tulemusena on teada, et lamatiste üldine levimus hospitaliseeritud patsientide seas on 18 protsenti, kuid sagedus erineb riigiti. Ühtsed andmed lamatiste levimuse kohta Eestis puuduvad, sest nende registreerimine ja kodeerimine pole veel kõikides hoolekande- ja tervishoiuasutustes korrapärane. Samas ei ole alust arvata, et lamatiste esinemissagedus oleks Eestis väiksem kui teistes arenenud riikides.

 

Märka punetavat nahka

Tavapärasemad tegurid, mis mõjutavad lamatiste teket, on seotud näiteks kõrge vanuse, üle- või alakaalulisusega, naha niiskussisalduse vähenemisega, põetava diabeedi või muude veresoonkonnahaigustega. Sageli pole võimalik kõiki lamatiste tekkeriske kõrvaldada, ent igal inimesel, kes on sunnitud terviseprobleemi tõttu pikemalt voodis lamama, on hea pöörduda nõu saamiseks oma perearsti, -õe või koduõe poole juba ennetavalt.

Lamatiste tekkimisest annab esmalt märku püsiv nahapunetus. Kui nahk punetab ning see asendi vahetamise järel mõne minuti jooksul ei kao, tuleks jälgida, et nahale ei avaldataks punetaval kohal rohkem survet. Nahk peaks saama ka hingata.

Lamatiste tekkimist soodustab lisaks väga kuiv või ka pidevalt niiske nahk, mis põhjustab haudumist. Sellepärast tuleks jälgida näiteks seda, kas patsient higistab. Kindlasti tuleb liikumispiiranguga inimese asendit vahetada vähemalt 2–4 tunni järel.

 

Abiks on ravijuhend

Lamatiste diagnoosimine ja ravimine on sageli asutuseti erinev, mistõttu lamatiste ennetamiseks ning raviks ei kasutata alati kõiki parimaid tõenduspõhiseid võimalusi. Selle puudujäägi täitmiseks on nüüdseks kinnitatud ravijuhend „Lamatiste ennetus ja konservatiivne ravi”, mille väljatöötamisel osalesid patsientide, õdede ja arstide esindajad Tartu ülikoolist, Tallinna ja Tartu tervishoiu kõrgkoolist, regionaal- ja keskhaiglatest, diakooniahaiglast, perearstikeskustest ning haigekassast.

Ravijuhendi leiab aadressilt www.ravijuhend.ee/juhendid/ravijuhendid/lamatiste-ennetamine-ja-ravi.