Jõulud

Kas pühade ajal on soodsam reisida

Piret Parik, 23. detsember 2015 06:00

2 KOMMENTAARI

i
inimkonnale/ 23. detsember 2015 06:32
Luuka evangeelium 24:Jeesus ilmub üheteistkümnele jüngrile
36 Aga kui nad seda kõike rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel
ja ütles neile: „Rahu olgu teile!”
37 Aga nemad kohkusid ja lõid kartma, arvates end vaimu nägevat.
38 Ent tema ütles neile: „Miks te olete nii kohkunud ja miks
sellised kahtlused tõusevad teie südames?
39 Vaadake mu käsi ja mu jalgu, et see olen mina ise!
Puudutage mind kätega ja vaadake, sest vaimul ei ole ju liha ega luid,
nõnda nagu te minul näete olevat!”
40 Ja seda öeldes näitas Jeesus neile oma käsi ja jalgu.
41 Aga kui nad rõõmu pärast ikka veel ei uskunud ja imestasid,
ütles ta neile: „Kas teil on siin mingit söögipoolist?”
42 Nemad panid ta ette tüki küpsetatud kala,
43 ja Jeesus võttis ja sõi nende silma all.
44 Siis ütles Jeesus neile: „Need on mu sõnad, mis ma teile
rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis
Moosese Seaduses ja Prohvetites ja Psalmides minu kohta on
kirjutatud.”
45 Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama
46 ja ütles neile: „Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama
ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist.
47 Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude
andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast.
48 Teie olete nende asjade tunnistajad.
49 Ja vaata, mina läkitan teie üle oma Isa tõotuse. Teie aga
viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt!”
Jeesus võetakse taevasse
50 Aga Jeesus viis nad välja kuni Betaaniani ja, tõstes oma käed,
õnnistas neid.
51 Ja see sündis, et neid õnnistades lahkus Jeesus nende juurest
ja võeti üles taevasse.
52 Ja nemad kummardasid teda ja pöördusid suure rõõmuga tagasi Jeruusalemma
53 ja olid alati pühakojas Jumalat tänades.
k
kurat/ 23. detsember 2015 13:48
ma ei viitsu su hülge möla läbi lugeda saad kohe miinuse.