TÖÖÕIGUSFoto: MATI HIIS
Toimetas Denes Kattago 29. august 2017 08:20
Täna Tallinnas ametiühingute majas toimuval konverentsil arutlevad maailma tööõiguse tippeksperdid selle üle, millised on Baltimaade tööõiguse kitsaskohad ja võimalused. Eraldi tuleb ettekandele ekspertarvamus Eesti tööõiguse vastavusest rahvusvahelistele tööstandarditele. Põhjamaade Ametiühingute Nõukogu korraldatud konverentsil võtavad sõna mitmed tööõiguse tippeksperdid, sealhulgas Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) endine tegevjuht Kari Tapiola ja Helsinki Ülikooli eraõiguse professor Niklas Bruun. ILO põhiõiguste konventsioonide rakendamist uurinud Bruun toob Eesti tööõiguse olulisemate probleemidena välja riigiametnike läbirääkimis- ja streigiõiguste piiramise, soolise palgalõhe ja statistika kogumise vähesuse. Nende probleemide lahendamiseks pakub Bruun välja valitsustasandil kolmepoolse sotsiaaldialoogi kehtestamise ning sotsiaalpartnerite tõhusama koolitamise töösuhete vallas, mis peaks tema sõnul olema ka valitsuse huvides. Ametiühingute Keskliidu esimehe P