Foto: Pixabay
Naisteleht 8. september 2017 18:21
Tarbijakaitseamet testis aasta esimeses pooles 34 erinevat toodet, millest viis osutusid ohtlikuks. Nõuetele ei vastanud kolm paari kingi, nukk ning kõrvarõngad, mistõttu eemaldati need müügilt.

Testimisele saadetud toodetest ligi pooled olid laste mänguasjad, mille osas oli fookuses kas ftalaatide sisaldus või väikeste osade eraldumine. Nõuetele ei vastanud vaid üks mänguasi – nukk Natalia, mille levitajaks oli AS OG Elektra Grossi kauplusekett. Testitud nukk sisaldas lubatust rohkem ftalaate, mida kasutatakse peamiselt plasttoodete elastsuse ja plastilisuse tagamiseks, mille sisaldus mänguasjades ja lastetoodetes ei tohi ületada 0,1 protsenti plastseks tehtud materjali massist. Oma olemuselt on ftalaadid inimorganismile pikaajalise mürgise toimega, põhjustades näiteks hormoontalituse häireid.

Kolme väikelastele mõeldud mänguasja puhul katsetati väikeste osade eraldumist. Katsetatud tooted vastasid nõuetele ja väikeseid osakesi ei eraldunud.

Amet saatis testimisse ka erinevaid nahktooteid, nagu jalatsid ja vööd. 13 testitud tootest ületas kroom(VI) piirnormi kolm paari kingi. Kroom(VI) võib inimese nahaga kokku puutudes kutsuda tundlikel inimestel esile allergilisi reaktsioone. Nõuetele ei vastanud naiste lahtised kingad Enplus mudel R1601-1 ja Enplus mudel R1605-2, mille levitajateks olid nii Aspent OÜ kui ka Biorona OÜ kauplused Italyna king ning sandaalid Bronx mudel 43995-B, mille levitajaks oli Weekend Eesti OÜ kauplus Weekend.

Testiti ka kolme moeehet raskemetallide (plii, kaadmium ja nikkel) sisalduse osas, millest ohtlikuks osutusid ühed kõrvarõngad, mis sisaldasid kaadmiumi lubatu piirnormist kolm tuhat korda enam. Kaadmium on inimese tervisele ohtlik, kuna see koguneb organismi ja võib kahjustada siseorganeid ja/või põhjustada vähki. Nõuetele mittevastavate kõrvarõngaste Yao Wej Yao Yang levitajaks oli Coolworld OÜ kauplus Popi.

Kõikide nimetatud ettevõtjate suhtes alustati haldusmenetlus. Weekend Eesti OÜ, AS OG Elektra ja Coolworld OÜ eemaldasid vabatahtlikult turult ohtlikuks osutunud tooted ning kutsusid need tarbijatelt tagasi. Aspent OÜ ja Biorona OÜ kohustati seda tegema ettekirjutusega.

Foto: Pixabay