Foto: PantherMedia/Scanpix
Kodus.ee 4. märts 2019 17:44
Korrektselt rajatud kanalisatsiooni hoone elanikud ei kuule ega näe, selle olemasolu ei reeda ka lõhn ja loomulikult juhib see kohe, kiiresti ning laitmatult ära kogu sinna suunduva olmereovee. Kahjuks esineb aga kanalisatsioonisüsteemides sageli probleeme.

Hoone kanalisatsioon koosneb sanitaarseadmete reoveeneeludest, torustikust (torud koos liitmikega) ja võimalikest lisaseadmetest kuni hoone välisseinani. Hoone kanalisatsioon tuleb rajada üldjuhul isevoolne ja selle toimimiseks on vajalik tagada torustiku õhutus. Siinjuures peab mainima, et piisava õhutuse olemasolu torustikus on isevoolsete süsteemide puhul eriti kriitilise tähtsusega. Torustikus on hüdraulika (vedelike) ja pneumaatika (õhk) koostoimimine, millele lisandub ka tahke aine liikumine.

Horisontaalselt paigaldatud äravoolutorudes voolab vedelik toru põhjas langu suunas, vastupidi voolusuunale liigub õhk. Vertikaalsetes püstikutes keerleb vedelik torude siseseinapinnal ja toru keskosas on õhusammas. Ideaalse süsteemi korral on õhu juurdepääs pidev kuni veeneelu haisulukuni ja reovesi saab takistusteta ära voolata.

Kui torustikul on palju liitumisi (nt korrusmaja puhul), hakkavad need kõik kaasa mängima. Peale voolav vedelik võib õhusamba katkestada ja torustiku täita, tekitades allpool ülerõhu, mis kajastub näiteks mullitava WC-poti või üleujutava põrandatrapi kujul. Ülalpool tekib aga alarõhk ehk vaakum, mille ilminguks on korisevad vannišifoonid ja trapid. Takistusena võib mõjuda ka liituva toru või puhastusluugi ava, millest vesi tagasi põrkab. Kanalisatsiooni kasutamine on kortermajades väga ebaregulaarne ja seetõttu on võimatu väga täpselt kogu süsteemi toimimist välja arvutada.

Süsteemide projekteerimiseks on oluline järgida kehtivaid nõudeid. Kanalisatsioonitorustik peab olema rajatud piisava läbimõõdu ja languga, et tagada isepuhastus. Normides on selgelt määratud erinevate veeneelude ja äravoolutorude minimaalsed läbimõõdud, et reovesi ladusalt ära voolaks ja oleks tagatud õhu juurdepääs püstikust neeluni.

Torustiku materjalid

Hoone kanalisatsiooni rajamiseks on saadaval mitmesugusest materjalist torustikke. Kui aastaid tagasi oli põhiliseks materjaliks malm, siis viimased aastakümned on valdavad plastikmaterjalid. Enim kasutatavad on PP, PVC ja PE. Torustiku valimisel tuleb lähtuda paigaldus- ja eeldatavatest kasutustingimustest.

Loe kanalisatsiooni rajamisest põhjalikumalt portaalist kodus.ee.