Remont ja Ehitus

Ekspert annab nõu: kuidas ehitada ja soojustada katust? 

Kodus.ee, 25. märts 2019 12:22
Foto: Pixabay
Õige katus peab pidama nii vihma kui rahet ning kestma aastakümneid. Katusemeister seletab, mida katuse ehitamisel teha ja mida kindlasti silmas pidada.

„Meie töö hakkab peale 14kraadisest kaldenurgast, sest alates sellest on võimalik katusele kivi paigaldada. Klassikalise viilkatuse puhul on kaks kasutatavat lahendust – külm pööning või ehitatakse katusealune eluruumideks. Külma pööningu korral jäetakse sarikate vaheline ja pealne osa soojustamata, soojustatakse hoopis vahelae tasandil. Katuse ehitusel ja soojustamisel tuleks arvestada konstruktsioonide vastupidavuse, katusekalde ja soovitud soojapidavuseks vajaliku soojustus-materjalide paksusega,“ ütleb Bendersi müügi- ja turundusjuht Marek Ruubel.

Tema sõnul tuleks erilist tähelepanu pöörata katuse soojustamisel erinevatele sõlmede ehitusele. Oluline on arvestada ka külmasildadega. Hinnanguliselt moodustavad soojakaod läbi katuselae vahelae ligikaudu 50% kogu hoone soojakadudest.

Ventileerimine on vajalik

Spetsialisti sõnul tuleb kõikidel pööningutel jätta ventilatsiooniavad nii alla kui ka üles. Räästas peaksid ventilatsiooniavad olema katkematud ja vähemalt 25 mm suurused (kõrgus). Mõlema pool katuseharja peab olema vähemalt 50 mm suurune katkematu ventilatsioonivahe. Kivikatuste puhul paigaldatakse räästasse ventileeriv roov või linnutõke. Ventileeriva räästaroov tagab katusealusele vajaliku tuulutuse. Linnutõke on vajalik, et vältida lindude pääsemist katusematerjali ja aluskatte vahelisele alale.

Maja üks suurimaid vaenlasi on niiskus, õigesti ehitatud katus kaitseb konstruktsioone vihmavee eest. „Üks peamisi vigu on tuuletõkke ära jätmine või valesti paigaldamine. Valides kvaliteetse hingava katusealuskatte, ei ole vaja eraldi tuuletõkke plaati paigaldada,“ rõhutab Marek Ruubel.

Mittehingava aluskatte puhul pääseb õhk soojustuse vahelisse ruumi tuulekasti laudade vahelt ja väljub harjatuulutuse kaudu. Katuse ventileerimiseks saab vajadusel kasutada ka tuulutuskive või ventilatsioonikorstnaid. Mittehingav aluskate tuleb paigaldada selliselt, et sarikate vahelisele osale jääb sisse kerge lõtk. Sellega tagatakse niiskuse koondumine aluskattel sarikate vahelise osa keskele ning juhitakse vihmaveerenni. Kui aluskate on liigselt pingule tõmmatud, hakkab niiskus kahjustama sarikaid. Liiga pingul aluskate võib sooja-külma tsüklite vaheldumisel külmema ilmaga rebeneda.

Jooniseid ning põhjalikumat infot loe portaalist kodus.ee.

Samal teemal

11.03.2019
Nõuanded, kuidas küsida hinnapakkumist uuele katusele