Paljudes kutse- ja kõrgkoolides toimub jaanuaris talvine vastuvõtt. Seda, kas ja millistes koolides on lisavastuvõtud, tasub uurida koolide kodulehtedelt. Foto: Pixabay / Pexels
Ia Mihkels, Õhtuleht 15. september 2020 05:22
Paljudel gümnaasiumilõpetajatel oli tänavu suvel ärev aeg: oodati infot, kas õnnestus valitud kooli sisse saada. Sageli on populaarsematele erialadele aga suur konkurss ning võib juhtuda, et esimesel katsel ei õnnestugi soovitud erialal õpinguid alustada. Mida teha, kui esialgne plaan tuleb ümber mõelda? 

Talvine vastuvõtt

Paljudes kutse- ja kõrgkoolides toimub jaanuaris talvine vastuvõtt. Seda, kas ja millistes koolides on lisavastuvõtud, tasub uurida koolide kodulehtedelt. Enamasti on see info üleval novembri lõpuks, kuid soovitame koolidega juba nüüd ühendust võtta ning uurida, millistele erialadele nad talvel vastuvõtu korraldavad.

Avatud õpe või tasemeõppe ained täiendusõppena

Paljusid erialasid saad asuda õppima ka avatud õppes, mis on küll enamasti tasuline, kuid vastuvõtuperiood on sageli pikem ning õpingud paindlikumad. Teine võimalus on hakata läbima tasemeõppe aineid täiendusõppena. See aitab sul ennast ette valmistada järgmiseks sisseastumiseks ning samas saad õpinguid kombineerida töötamisega. Hiljem saad juba läbitud ained VÕTA abil üle kanda ning uuesti neid enam läbima ei pea. Paindliku õppe võimalustega saad tutvuda ülikoolide kodulehtedel.

Tööle!

Alati on võimalus aasta pühendada töömaailmaga tutvuse tegemiseks, kuid kasulik on meeles pidada, et statistika kohaselt leiavad erialase hariduseta inimesed sageli tööd ennekõike lihttöölistena – seega tasub läbi kaaluda ka kutseoskuste omandamise plaanid. Võimalusel soovitame valida ettevõtte, mis tegutseb sulle huvipakkuvas valdkonnas. Siis saad teadmisi ja tuge ka edasiste õpingute kavandamiseks. Tasub uurida ka töökohapõhise õppe võimalusi. Töötukassa kodulehelt ja portaalist tööelu.ee leiad juhiseid ja infot, kuidas ja kust tööd otsida, kuidas tööle kandideerida ning kuidas töömaailmas hakkama saada.

Ettevõtlus

Palgatöö pole kaugeltki ainus võimalus raha teenida, sest eneseteostuse ja rakenduse võib leida ka ettevõtlusega tegeledes. Võibolla on sul juba praegu mõni idee, mille käivitamiseks on nüüd aega ja energiat. Vajadusel saad tasuta nõustamist Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) maakondlikest arenduskeskustest. Loe täpsemalt ettevõtlusega alustamise kohta EASi kodulehelt www.eas.ee.

Maailma avastama

Noortele on olemas mitmesuguseid pikemaid kui ka lühiajalisemaid programme ja projekte, mis võimaldavad saada välismaal õpirände kogemuse. Näiteks Euroopa vabatahtlik teenistus, lapsehoidjana töötamine, seljakotiga Austraalias (või mujal) töötamine ja rändamine, noorsoovahetuses osalemine vms. On olemas nii tasuta kui ka enda finantseeringuid eeldavaid võimalusi. Enamasti vajavad need eelnevat ettevalmistusaega Eestis, kuid aasta on piisavalt pikk aeg ning miks mitte nüüd alustada ja aasta teises pooles juba minna? Vajaliku info leiad Rajaleidja Euroopa-osast.

Noortele on olemas mitmesuguseid pikemaid kui ka lühiajalisemaid programme ja projekte, mis võimaldavad saada välismaal õpirände kogemuse. Foto: Sassu Anas / Pexels

Töötuna arvele võtmine

Töö otsimiseks on mitmeid võimalusi, aga tasub kindlasti kasutada ka Eesti Töötukassa tuge. Töötukassa saab aidata sul leida sobiva töökoha ning juhendab tööle kandideerimisel. Lisaks pakutakse vajadusel tugiteenuseid nagu koolitus, tööpraktika jne. Kui oled 17–29aastane ja töö leidmine võtab oodatust kauem aega ning sul ei ole erialaharidust ega töökogemust, saab tööandja sinu tööle võtmiseks kasutada teenust „Minu esimene töökoht“. Selle teenuse puhul taotleb tööandja töötukassalt palgatoetust noore tööle võtmiseks. Uuri programmi kohta täpsemat infot töötukassa kodulehelt www.tootukassa.ee.

Ajateenistuskohustus

Noormehed peavad oma karjääriplaani sobitama ka ajateenistuse kohustuse läbimise. Võibolla on just nüüd sobivaim aeg? Ka 18–27aastastel naistel on võimalus omal soovil ajateenistusse asuda. Eriti tasub kaaluda seda neil neidudel, kes näevad kaitseväeteenistuses ka oma tulevast elukutset. Kogu informatsiooni ajateenistuse kohta leiad kaitseressursside ameti kodulehelt www.kra.ee/ajateenistus.

Vabatahtlik töö Eestis

Alati võib enda aega sisustada vabatahtlikku tööd tehes, näiteks noorte-, sotsiaalkeskuses ja külaseltsis abistades, kodutute loomade varjupaigas loomade eest hoolitsedes või Eesti looduse heaks tegutsedes. Võimalusi on mitmeid. Info vabatahtliku töö ja võimaluste kohta leiad Vabatahtliku töö infoväravast www.vabatahtlikud.ee.  

Kõige tähtsam on säilitada rõõmus meel ja positiivne suhtumine. Ei ole olemas möödapääsmatuid olukordi! Foto: Vinicius Wiesehofer / Pexels

Järgmiseks sisseastumisperioodiks valmistumine

Mõtle veel kord läbi oma eriala ja kooli valik ning planeeri seejärel oma sammud järgmiseks sisseastumisperioodiks valmistumisel. Seda saab teha paralleelselt koos eelnevalt nimetatud tegevustega. Soovitame lugeda valdkonna kirjandust, kasutada tudengivarju võimalust ning rääkida valdkonnas töötavate inimestega. Võimalusel vali vabatahtlik või tasustatud töö sulle huvipakkuvas valdkonnas. Mõningad koolid organiseerivad ka õppeaasta jooksul sisseastumiskursusi (näiteks Kunstiakadeemia), vajadusel valmista ette läbimõeldud portfoolio. Alati on võimalik teemakohaseid kursusi läbida mõnes koolituskeskuses, rahvaülikoolis, täiendusõppekeskuses vm. Muidugi peab arvestama, et kursused on enamasti tasulised. 

Pea plaani karjäärispetsialistiga

Kindlasti soovitame erinevaid võimalusi ja soove arutada karjäärispetsialistiga, et endale sobivaim plaan kokku panna. Eesti Töötukassa karjääriteenused on kõigile noortele ja täiskasvanutele tasuta, vaja on vaid aeg kokku leppida. Sobiva aja saad kõige mugavamalt broneerida e-töötukassa kaudu, logides sisse ID-kaardiga. Kokkuleppel karjäärispetsialistiga saad edasisi plaane arutada ka kodust lahkumata e-kirja või Skype'i teel.

Kõige tähtsam on säilitada rõõmus meel ja positiivne suhtumine. Ei ole olemas möödapääsmatuid olukordi – mitte midagi ei juhtu, kui sellel aastal ei õnnestunud huvipakkuvale erialale sisse saada, see võib õnnestuda järgmisel aastal! Mujal maailmas on üsna levinud, et teadlikult võetakse aasta vabaks ning proovitakse selle aasta jooksul välja mõelda, mida oma tulevikuga peale hakata.