Töökoha puudulik valgustus võib põhjustada õnnetusi ning pikaajaliselt mõjuda tervist kahjustavalt.Foto: Pixabay / Pexels
Toimetas Annaliisa Köss 13. oktoober 2020 06:12
Kätte on jõudmas aasta pimedaim aeg, kui mõnel päeval tundub, justkui õieti valgeks ei lähegi. Kui kodustes tingimustes saame ise omale sobivat valgust valida, siis kuidas jälgida, et töökoht oleks korrektselt valgustatud? Nipiraamatu küsimustele vastab tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Indrek Avi.

Suurima osa töösoorituseks vajaminevast infost saab inimene ümbritsevast keskkonnast nägemise kaudu. Töökoha puudulik valgustus võib põhjustada õnnetusi ning pikaajaliselt mõjuda tervist kahjustavalt.

Töökohad peavad olema piisavalt valgustatud ning töökohtade kujundamisel eelistatakse loomulikku päevavalgust. Eeldatakse, et sisetöökoha valgustuse nõuded on täidetud, kui on kinni peetud standardist EVS-EN 12464-1 „Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad“. Selles on muuhulgas sätestatud tööülesannete ja tegevuste kaupa valgustatava pinna ühikule langeva valgusvoo ehk valgustustiheduse väärtused. Iga tööandja saab töökohtade valgustatuse piisavuses veenduda valgustuse asjatundjate ja töötajatega konsulteerides ning valgustustiheduse mõõtmisi korraldades.

Kuidas teha kindlaks, kas mu töökoht on piisavalt valgustatud?

Iga töötaja saab oma töökohas valgustuse puuduste hindamisel küsida endalt järgnevaid küsimusi:

  • Kas valgus on suunatud nii, et tekivad häirivad varjud? 
  • Kas valgus pimestab (otse või peegeldunult)?
  • Kas valgusallikast lähtuv valgusvoog väreleb?
  • Kas ühest ruumist või ruumiosast teise liikumisel esinevad heleduste suured erinevused ning nägemine peab sellega tuntavalt kohanema?

Jaatavate vastuste korral tuleb tööandjale valgustuse ümberkujundamise vajadusest teada anda!

Üldjuhul luuakse nõuetele vastav valgustus laevalgustite abil, mille valgusvoog jaotub ruumis ühtlaselt, ei pimesta inimest töökohal ega ruumis liikumisel. Valgustatust täiendav kohtvalgusti võimaldatakse töölaual täpsust nõudva töö korral ning valgusti paigutamisel võetakse arvesse töötaja käelisust.

Kuidas käituda, kui tuleb töötada päevavalguseta ruumis?

Kui pikaajalisest töötamisest loomuliku päevavalguseta ruumis tekivad tervisehäired, tuleb sellest tööandjale teada anda. Koostöös ja vajadusel töötervishoiuarsti kaasates lepitakse kokku korraldatavad tegevused valgustusnõuete täitmiseks ja töökorralduse kohandamiseks töötajale sobivaks.