Pikad jõulupühad on sobiv aeg, mil teha üks sisekaemus ja võtta mööduv aasta kokku.Foto: Yeko Photo Studio / Freepik
Toimetas Helen Serka-Sanchez 31. detsember 2020 12:10
Pikad jõulupühad on sobiv aeg, mil teha üks sisekaemus ja võtta mööduv aasta kokku. Ülevaatlik audit aitab saada selgust, mis läks hästi ja kus oleks saanud paremini. Nii saad järgmisesse aastasse astuda motiveerivate eesmärkide ja selge visiooniga.

Isikliku elu audit:

 • aitab vältida varasemalt tehtud vigu ja lahendada elus korduvaid probleeme;
 • annab ülevaate õnnestumistest, mille üle rõõmu tunda;
 • annab võimaluse analüüsida läbikukkumisi, et neist õppida;
 • toob esiplaanile olulised sündmused, mis muudavad aasta meeldejäävaks;
 • loob hea põhja järgneva aasta eesmärkidele.

Asu tööle!

 • Planeeri aeg. Aasta kokkuvõtte koostamiseks võib varuda ühe pikema õhtu või teha seda mitmes jaos. Vali just see variant, mis sulle kõige rohkem sobib. Kindlasti ei tasu auditit teha kiirustades, sest siis kaob selle mõte.
 • Kaardista olulisemad sündmused. Küsi endalt järgnevad küsimused ja kirjuta üles 6-8 vastust.
  - Mis läks sellel aastal hästi? Pane esikohale kirja oma selle aasta kõige suurem õnnestumine.
  - Mis sellel aastal ebaõnnestus? Tee sama ülestähendus ebaõnnestumise kohta.
  - Mis on olnud sinu selle aasta kõige suuremad õppetunnid? Need peaksid olema sündmused, mida sa oled ise saanud mõjutada. Juhul kui midagi läks halvasti, kuid sa ei oleks saanud asjade käiku kuidagi muuta, siis seda pole vaja kirja panna.
 • Anna aastale hinne. Vaadates tagasi möödunud aasta sündmustele, anna sellele koondhinne kümnepallisüsteemis. 
 • Vaata üle selle aasta eesmärgid ja märgi iga eesmärgi juurde, kas see sai täidetud või mitte. Viimasel juhul analüüsi, miks see nii läks – kas sul tekkis mõni oluline takistus või polnud see enam aja möödudes nii oluline.
 • Unista järgnevast aastast. Mõtle, milline võiks olla üks ideaalne aasta, millele annaksid maksimumpunktid. Vasta ka küsimustele, mida oled sellise aasta lõpuks saavutanud ja milliseid oskusi selleks vajaksid.

Uueks aastaks uued plaanid

Peale aasta kokkuvõtte tegemist on sul silme ees terviklik pilt toimunust. Selle põhjal saad endale igas eluvaldkonnas seada uued eesmärgid. Selleks et need ka toimiksid, peavad eesmärgid olema mõõdetavad.

Koos eluvaldkondadega nagu tervis, reisimine, pere, enesetäiendamine jmt võid üles märkida ka majanduslikud eesmärgid. Need saab jaotada:

 • sissetulekud, kuhu märgid allikad ja kindlad summad
 • säästud, kuhu saad märkida pika- ja lühiajalised säästukontod ja sinna kantavad summad. Näiteks kui plaanid aasta lõpus minna reisima või sügisel õppima, siis tead, kui palju pead selleks kõrvale panema.