Oluline on selgitada pürotehniliste toodetega seotud ohtusid ka lastele.Foto: Alexander Kagan / Unsplash
Toimetas Annaliisa Köss 29. detsember 2020 05:03
Kätte on jõudnud see aeg aastas, mil majade vahel on kuulda paugutamist ning taevalaotus kattub mitmel pool saluudiga. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tuletab seetõttu meelde, et pürotehnika kasutamisel tuleb järgida ohutusnõudeid ning pürotehniliste toodete väärkasutamine võib põhjustada tõsiste tagajärgedega õnnetusi. Kuidas tagada enda ja teiste ning ka hoonete ohutus?

TTJA märgib, et igal aastal saab pürotehnilise toote kasutamise tagajärjel viga mitu inimest ning enamasti juhtuvad õnnetused aastavahetusel. Viimase viie aasta statistika näitab, et paljud pürotehnilise tootega seotud õnnetused juhtuvad täiskasvanud meestega, kuid viimastel aastatel on kannatada saanud ka lapsed. Seepärast on oluline selgitada pürotehniliste toodetega seotud ohtusid ka lastele.

Osta ohutu toode

Iseenda ja oma lähedaste ohutuse tagamiseks on oluline osta pürotehniline toode vastavat tegevusluba omavalt ettevõttelt, mitte eraisikult turult, sotsiaalmeediast ega tänavalt. Nõuetele mittevastava pürotehnilise toote kasutamine võib tekitada tõsiseid vigastusi või varalist kahju. Ohutu ja nõuetele vastava pürotehnilise toote pakendil on alati vastavusmärgis ehk CE-märgis ning eestikeelne kasutusjuhend.

„Peamisteks õnnetuste põhjusteks on hooletus, ettevaatamatus, alkoholijoove ja oskamatus pürotehnilise tootega ümber käia. Näiteks ei toestata toodet enne süütamist vastavalt kasutusjuhendile. Toestamata toode võib ümber kukkuda ja seab seeläbi ohtu ümbritsevad inimesed ja hooned,“ selgitab TTJA tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa. Tihti juhtuvad õnnetused, kuna pürotehnilist toodet kasutatakse valesti, näiteks süüdatakse toode liiga lähedal teistele inimestele, autodele või hoonetele ehk ei arvestata ohualaga; süütamisel kummardutakse toote kohale; toodet ei toestata; ei eemalduta pärast süütamist piisavalt kaugele; ei arvestata ilmastikuoludega või lähenetakse liiga vara tootele, mis ei ole süttinud.

Eesti turul on müügil ligi 30 erinevat tüüpi pürotehnilist toodet (sh ilutulestiku patarei, pulga otsast lastav rakett, säraküünal, paukherned). „Kõiki neid tooteid kasutatakse erinevalt ja seepärast on väga oluline lugeda enne toote kasutamist pakendil olevat kasutusjuhendit,“ rõhutab Teinemaa.

Seega, enne kui ilutulestikku hakkad laskma, pea meeles:

  • Ilutulestiku ostmisel jälgi vanusepiiranguid!
  • Osta ilutulestikku ainult selleks luba omavast müügikohast. Pööra tähelepanu, et tootel oleks kasutusluba või CE-märgistus.
  • Kasuta ilutulestiku selleks ette nähtud kohas ja arvesta ohutu kaugusega inimestest, loomadest, hoonetest ja sõidukitest. Loe alati täpsemat kasutusjuhendit toote pakendilt!
  • Aseta ilutulestik tasasele ja kindlale pinnale ning toesta enne süütamist. Ära kummardu toote kohale!
  • Peale süütamist eemaldu ohutusse kaugusesse. Kui ilutulestik peale süütamist ei rakendu, lähene tootele alles peale 20 minuti möödumist.
  • Kasuta ilutulestikku alati kaine peaga.
  • Hoia ilutulestikku kuivas kohas. Vigastatud või kahjustatud toode tagasta müüjale.
  • Arvesta ilmastikuoludega! Kui väljas on tugev tuul, jäta ilutulestik ära!
  • Ära jäta tekkinud prügi vedelema, kuid lähene sellele alles 10–15 minuti möödudes. Väldi ilutulestiku viskamist lõkkesse ja teistesse tulekolletesse.

Pane tähele!
Signaalrakett on mõeldud ohust teavitamiseks, mitte tähtpäevade tähistamiseks!